Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati integreaza invatarea in sistem hibrid si se raliaza la modele educationale europene

-13 facultăți din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, eligibile în programul „Creșterea accesului studenților universității la educație online, UNITEC”, finanțat prin programul REACT-EU

-Studenții au primit 722 de tablete pentru participarea la cursurile desfășurate online în perioada pandemiei
-39 de laboratoare ale Universității au fost dotate cu echipamente IT moderne
-50 de laptop-uri au fost alocate pentru profesorii-tutori de an

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se raliază la modele europene de educație hibridă și oferă accesul la învățarea online, prin proiectul „Creșterea accesului studenților universității la educație online, UNITEC”, implementat în perioada 10.08.2021- 09.08.2022.

Prin intermediul proiectului, Universitatea a dotat 13 dintre facultățile din portofoliu cu echipamente IT, în așa fel încât acestea să poată susține cursuri online și să asigure accesul studenților la resurse educaționale moderne. Scopul proiectului este de a dezvolta pe termen lung un sistem de educație hibrid, prin intermediul căruia studenții să aibă acces facil la cursuri și învățare online.
 
Astfel, Universitatea „Dunărea de Jos” a achiziționat pentru uzul studenților 722 de tablete dotate cu abonament lunar la internet (24 luni) și, în egală măsură, profesorii – tutori de an din cadrul facultăților selectate au primit 50 laptop-uri prin intermediul cărora pot asigura buna desfășurare a cursurilor online. Mai mult, 39 de laboratoare au fost dotate cu echipamentul tehnic necesar pentru predarea online. În proiect au mai fost și comunicate de presă (2 anunțuri), autocolante pentru echipamente achiziționate (1022 bucăți) și placa pentru amplasare permanentă (1 bucată).

Prin acest proiect, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a avut obiectivul general de a îmbunătăți condițiile de desfășurare a procesului educațional în cadrul cursurilor susținute în contextul condițiilor impuse de pandemia COVID 19, pentru desfășurarea activității didactice în mediul online.

Valoarea totală a proiectului este de 2.098.339,26 lei, iar valoarea totală eligibilă de 2.093.339,26 lei, din care 1.743.751,61 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) și 307.720,86 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%). Beneficiarul Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați cofinanțează cu suma de 41.866,79 lei (2% din valoarea proiectului).

Proiectul (POC/882/2/4, Cod SMIS: 145705) a fost cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanțare nr. 321/233 din 06.08.2021, încheiat cu Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.  

„Creșterea accesului studenților universității la educație online, UNITEC” (Cod proiect 145705), a fost finanțat prin REACT-EU (Asistență în materie de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei) – un plan ambițios de redresare lansat de Comisia Europeană în urma crizei generate de pandemia de coronavirus. REACT-EU este unul dintre cele mai mari programe din cadrul Next Generation EU, în valoare de 50,6 miliarde EUR, implementat în perioada 2014-2020 și suplimentar la alocările de coeziune pentru 2021-2027. Principalele investiții sunt orientate spre recuperarea economiei sub aspect ecologic și digital.

Mai multe informații despre suportul oferit de Uniunea Europeană în România pot fi consultate aici.